Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa

W dniu 14 marca 2017 r., w ramach prowadzonych prac mających na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015, Zarząd TAMEH POLSKA sp. z o. o. zatwierdził Politykę Środowiskową, która zobowiązuje Spółkę do prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego. Decyzja ta jest kolejnym krokiem na drodze do uzyskania przez TAMEH POLSKA certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i praktyczne stosowanie Systemu. Zakres wdrożonego SZŚ obejmuje: • Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz mediów energetycznych dla produkcji stali. Niniejszy zakres SZŚ realizowany jest w lokalizacjach: • Zakład Wytwarzania Nowa, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, • Zakład Wytwarzania Kraków w Krakowie, Ujastek 1, 31-752 Kraków, • Zakład Wytwarzania […]