Polityka Środowiskowa

W dniu 14 marca 2017 r., w ramach prowadzonych prac mających na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015, Zarząd TAMEH POLSKA sp. z o. o. zatwierdził Politykę Środowiskową, która zobowiązuje Spółkę do prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego. Decyzja ta jest kolejnym krokiem na drodze do uzyskania przez TAMEH POLSKA certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i praktyczne stosowanie Systemu.

Zakres wdrożonego SZŚ obejmuje:

• Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz mediów energetycznych dla produkcji stali.

Niniejszy zakres SZŚ realizowany jest w lokalizacjach:

• Zakład Wytwarzania Nowa, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza,
• Zakład Wytwarzania Kraków w Krakowie, Ujastek 1, 31-752 Kraków,
• Zakład Wytwarzania Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu, ul Energetyków 11, 47-225 Kędzierzyn-Koźle