Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa

W dniu 14 marca 2017 r., w ramach prowadzonych prac mających na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015, Zarząd TAMEH POLSKA sp. z o. o. zatwierdził Politykę Środowiskową, która zobowiązuje Spółkę do prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego. Decyzja ta jest kolejnym krokiem na drodze do uzyskania przez TAMEH POLSKA certyfikatu potwierdzającego wdrożenie i praktyczne stosowanie Systemu. Zakres wdrożonego SZŚ obejmuje: • Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz mediów energetycznych dla produkcji stali. Niniejszy zakres SZŚ realizowany jest w lokalizacjach: • Zakład Wytwarzania Nowa, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, • Zakład Wytwarzania Kraków w Krakowie, Ujastek 1, 31-752 Kraków, • Zakład Wytwarzania […]

Informacja prasowa

Informacja prasowa

Informacja prasowa Dąbrowa Górnicza, 22 marca 2016 r. TAMEH POLSKA we współpracy z General Electric zbuduje instalację odsiarczania i odazotowania spalin w ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej TAMEH POLSKA– spółka joint venture Grupy ArcelorMittal i Grupy TAURON – w ciągu najbliższych trzech lat w elektrociepłowni w Dąbrowie Górniczej zbuduje instalację odsiarczania i odazotowania spalin. Po zakończeniu budowy, ZW Nowa będzie spełniała nowe, bardzo wymagające europejskie normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery. TAMEH POLSKA i General Electric podpisały kontrakt na budowę w formule „pod klucz” kompletnych instalacji odsiarczania (IOS) i odazotowania (SCR) spalin pięć kotłów OPG-230 w TAMEH POLSKA –  ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej. Wartość kontraktu to ok. 215 mln zł. Instalacja odsiarczania […]

TAMEH POLSKA: Nowy turbogenerator w Dąbrowie Górniczej oddany do użytku

TAMEH POLSKA: Nowy turbogenerator w Dąbrowie Górniczej oddany do użytku

Dąbrowa Górnicza, 14 stycznia 2016 r. Dąbrowa Górnicza, 14 stycznia 2016 r. W TAMEH POLSKA – spółce joint venture Grupy ArcelorMittal i Grupy TAURON – na terenie huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, oddano do użytku nowy turbogenerator. Jednostka o mocy 50 MW zwiększyła poziom produktywności, wydajności i niezawodności zakładu. Inwestycja ta, której wartość przekracza 120 mln złotych, ma na celu jak największe wykorzystanie gazów hutniczych (wielkopiecowego, koksowniczego i konwertorowego) oraz efektywne ich przetworzenie na energię elektryczną, ciepło grzewcze i inne media dla huty. Realizacja tego projektu w znaczący sposób przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego – inwestycja pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ilość zużywanego paliwa, a więc i emisje […]

Bliższa współpraca Grupy TAURON i ArcelorMittal

Bliższa współpraca Grupy TAURON i ArcelorMittal

Bliższa współpraca Grupy TAURON i ArcelorMittal Przedstawiciele zarządów spółek z Grupy TAURON oraz Grupy ArcelorMittal podpisali w Katowicach 11 sierpnia 2014 r. umowę wspólników. ​Przedstawiciele zarządów spółek z Grupy TAURON (TAURON Polska Energia, TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło) oraz Grupy ArcelorMittal (ArcelorMittal Poland, AMO HOLDING 11, AM Global HOLDING Bis, ArcelorMittal Ostrava) podpisali 11 sierpnia w Katowicach umowę wspólników, dzięki której zostaną partnerami we wspólnym podmiocie – spółce TAMEH Holding, która będzie realizowała zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Spółka TAMEH Holding (TAURON ArcelorMittal Energy Holding), w której obie grupy kapitałowe będą posiadały po 50 proc. udziałów, […]

Rejestracja spółek

Rejestracja spółek

Rejestracja spółek W dniu 2014-07-31 zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach spółki: TAMEH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ pod numerem KRS 0000517891 TAMEH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ pod numerem KRS 0000517887