Skan Ogólnych warunków Dostaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o.

Przetargi

Numer postępowania zakupowego Nazwa postępowania zakupowego Termin składania ofert Dokumentacja
FL/PN/676/2018 Remont rurociągów wody chłodzącej 2018-10-19 godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/640/2018 Wykonanie układów technologicznych ciągłej analizy spalin dla kotłów OPG-230
Aktualizacja 1 z dnia 27.09.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 03.10.2018 – pytania i odpowiedzi 1
2018-10-08 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/642/2018 Modernizacja rozdzielni t-127 d s I wraz z transformatorem i wprowadzeniem do układu automatyki SZR w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2018-10-02 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/644/2018 Przeglądy i naprawy wykładziny chemoodpornej na CHOW
Aktualizacja nr 1 z dnia 26.09.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 05.10.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 3 z dnia 05.10.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-10-09 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/617/2018 Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1
Aktualizacja nr 1 z dnia 24.09.2018 r. – zmiana terminu składania ofert, pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 25.09.2018 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja nr 3 z dnia 27.09.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 4 z dnia 02.10.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-10-03 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/578/2018 Modernizacja rozdzielni t-127 d s I wraz z transformatorem i wprowadzeniem do układu automatyki SZRw ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi.
Nowy terminy składania ofert
Przetarg FL/PN/578/2018 unieważniony.
2018-09-03 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/145/2018 Remont urządzeń i instalacji energetycznej, elektrycznej i AKPiA w obiektach Chemicznej Oczyszczalni Wody nr1
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr 1 z dnia 29.08.2018 – zmienia termin składania ofert
Aktualizacja Nr 2 – Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna
Aktualizacja Nr 3 z dnia 07.09.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-09-11 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/146/2018 Remont wymienników dwujonitowych AK-1, AK-5 oraz instalacji próbo-odbiorników wód procesowych w hali demineralizacji wody
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr 1 – wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Technicznej i zmienia termin składania ofert.
Aktualizacja Nr 2 z dnia 07.09.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
2018-09-11 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/505/2018 Remont torowiska suwnicy bramowo-czerpakowej nr 1 zainstalowanej na osadniku żużla w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2018-08-23 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/555/2018 Badanie i naprawa spoin na rurociągu dmuchu rezerwowego (RDR) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 2018-08-23 godz. 10:00 pdf-icon
FL/KR/144/2018 Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych, zmodernizowanych celek chłodni wentylatorowej (12 szt.)
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr 1 z dnia 14.08.2018 – Zmiana terminu składania ofert
2018-08-22 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/BL/024/2018 Remont agregatu pompy wody zasilającej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana zakresu prac
Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi
2018-09-04 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/023/2018 Modernizacja i remont kotła nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Dodatkowy termin wizji lokalnej
Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 3 – Zmiana terminu składania ofert i realizacji zadania
2018-09-14 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/143/2018 Remont URO 3B z wymianą zaworu regulacyjnego do zasilania parą o temp. 540°C wg projektu wykonawczego nr Z284-2017
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr 1 – Zmiana terminu składania ofert
2018-08-23 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/515/2018 Modernizacja rurociągów sprężonego powietrza TS-5 2018-07-26 godz. 10:00 pdf-icon
FL/KR/142/2018 Remont instalacji i wymiana zasuw odcinających DN 800 i DN 600 wody obiegowej w halach do skraplaczy TD-7 i TG-6
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
2018-07-26 godz. 12:00 pdf-icon
FL/PN/501/2018 Wymiana 1 szt. przepustnicy DN 800 na kolektorze sprężonego powietrza z TS
Aktualizacja nr 1 z dnia 27.07.2018r. – zmiana terminu składania ofert
2018-08-01 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/348/2018 Demontaż urządzeń i instalacji Kotłowni w celu ich fizycznej likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2018-07-19 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/487/2018 Demontaż urządzeń CHOW w celu likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2018-07-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/434/2018 Remont COR i COH w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2018-07-13 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/456/2018 Wykonanie modernizacji pomieszczeń w ZW Nowa
Aktualizacja 1 z dnia 03.07.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-07-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/141/2018 Remont instalacji i wymiana zasuw odcinających DN 800 i DN 600 wody obiegowej w halach do skraplaczy TD-7 i TG-6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
UWAGA! Przetarg unieważniony.
2018-07-09 godz. 12:00 pdf-icon
FL/PN/347/2018 Demontaż urządzeń CHOW w celu ich likwidacji w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2018-07-25 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/022/2018 Prace izolacyjne Kocioł Op-120 nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja nr 2 – Pytania i odpowiedzi
2018-08-08 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/272/2018 Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
Aktualizacja 1 z dnia 05.07.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 09.07.2018 r. – aktualizacja treści SIWZ
Aktualizacja 3 z dnia 09.07.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-07-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/021/2018 Remont pomp odwadniających nr 1 i nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 2 – Zmiana zakresu prac
Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
2018-07-17 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/020/2018 Remont instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnia kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 – Zmiana treści SIWZ(zmiana daty składania ofert i terminu realizacji)
2018-07-25 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/019/2018 Remont baterii 220V i prostownika w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 – treści SIWZ (termin zakończenia zadania)
2018-07-25 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/018/2018 Remont kotła OP-120 nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – zmiana treści SIWZ
2018-08-08 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/413/2018 Remont kapitalny turbodmuchawy TD-1
Aktualizacja 1 z dnia 21.06.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 03.06.2018 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 3 z dnia 04-07-2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-07-12 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/138/2018 Remont bieżący Baterii Wymienników Cieplnych II-IV
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-20 godz. 12:00 pdf-icon
FL/BL/017/2018 Dostawa rur ekranowych do kotła parowego OP-120 do TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2018-06-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/137/2018 Remont automatów przełączania zasilania APZ RPW-6kV AZRU (8szt.)
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-15 godz. 12:00 pdf-icon
FL/KR/136/2018 Modernizacja automatyki sterowania falownikami pomp wody zdemineralizowanej i wody zdekarbonizowanej
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 14.06.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 14.06.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-06-15 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/135/2018 Remont dachu kotłowni od K-7 do K-8 oraz okna w ścianie południowej rejon K-4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-14 godz. 12:00 pdf-icon
FL/KR/131/2018 Czyszczenie kondensatorów zabudowanych na instalacjach turbozespołów w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-08 godz. 12:00 pdf-icon
FL/KR/134/2018 Przeglądy serwisowe, konserwacja oraz bieżące naprawy bram zamontowanych i eksploatowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Zakład Wytwarzania Kraków.
2018-06-06 godz. 12:00 pdf-icon
FL/PN/366/2018 Remont kol. 2.1 pary świeżej w Maszynowni
Aktualizacja nr 1 z dnia 28,05,2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 30.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 3 z dnia 04.06.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-06-05 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/123/2018 Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.

Aktualizacja nr 1 z dnia 25.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi.
2018-06-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/133/2018 Remont wyposażenia pól zasilających i wyłączników w RPW- 0,4kV (20 sztuk) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 26.05.2018 r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 2 z dnia 04.05.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
2018-06-07 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/240/2018 Wymiana kabli 6kV zasilających transformatory 6/0,4kV rozdzielni T-127f (CHOW) w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 11-05-2018r.
Nowy terminy wizji lokalnej 15-05-2018 r. godz. 10:00!!!
Aktualizacja nr 2 z dnia 16-05-2018 r. – pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 3 z dnia 16-05-2018 r. – pytania i odpowiedzi.
2018-05-18 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/013/2018 Remont podpór betonowych między chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2018-06-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/340/2018 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogenaratorów

Aktualizacja nr 1 z dnia 15.05.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 21.05.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-05-25 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/014/2018 Demontaż chłodni kominowej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja 1 z dnia 09.05.2018 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 09.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 16.05.2018 r. – Zmiana zakresu prac
Aktualizacja 4 z dnia 22.05.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-06-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/016/2018 Remont kapitalny silnika elektrycznego typu Kg 7510, 195 kW, 590 obr/min, 6 kV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2018-06-04 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/BL/015/2018 Remont poszycia dachowego kotłowni, maszynowni i gospodarki wodnej oraz prace malarskie w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2018-05-22 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/128/2018 Remont oświetlenia roboczego rozdzielni RGS wraz z symulacją oświetlenia i projektem powykonawczym w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2018-05-18 godz. 12:00 pdf-icon
FL/KR/129/2018 Remont części dachu hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2018-05-15 godz. 12:00 pdf-icon
FL/KR/132/2018 Remont napędów odłączników szynowych w 10 celach RGS w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2018-05-18 godz. 12:00 pdf-icon
FL/PN/319/2018 Remont armatury turbogeneratora TG-2

Aktualizacja 1 z dnia 07.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 07.05.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-05-07 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/309/2018 Remont kapitalny kotła OPG-230 nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi
Aktualizacja 1 z dnia 08.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 14.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 14.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 4 z dnia 15.05.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-05-15 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/012/2018 Remont izolacji termicznej na urządzeniach pomocniczych kotłowni i maszynowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2018-05-15 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/244/2018 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy pompach wody chłodzącej 2018-04-09 godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/158/2018 Remont zsypów węgla z przenośnika S8 na przenośniki S6 i S7
Aktualizacja nr 1 z dnia 28.03.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
2018-04-16 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/233/2018 Wyodrębnienie ,opis i analiza procesów pracy we wszystkich Departamentach TAMEH POLSKA sp. z o.o.w celu optymalizacji zatrudnienia 2018-04-04 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/235/2018 Remont rurociągu pary 9 MPa zasilającego turbogenerator nr 2
Aktualizacja 1 z dnia 22.03.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
2018-04-06 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/219/2018 Dostawa przepustnic na kolektory wody chłodzącej na turbogeneratorach i turbosprężarkach 2018-03-21 godz. 10:00 pdf-icon
FL/KR/125/2018 Remont wyłączników pomp PS-1, PS-2, PZ-3A , PZ-6 – montaż wyłączników próżniowych SIEMENS na wózkach rozdzielni RD-1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi 16.03.2018 r. – zmieniony został termin składania ofert
2018-03-28 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/126/2018 Remont instalacji próboodbiorników wód procesowych w hali demineralizacji wody w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi 19.03.2018r.
Aktualizacja nr 2 – Propozycje Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego 21.03.2018r.
UWAGA! Przetarg unieważniony.
2018-03-23 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/050/2018 Modernizacja serwerów bazodanowych w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja nr 1 z dnia 8.03.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-03-13 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/122/2018 Remont, uszczelnienie komór ścieków pompowni ścieków (ścieki kwasowo-ługowe) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2018-03-16 godz. 12:00 pdf-icon
FL/KR/121/2018 Remont budowlany pomieszczenia RPW-0.4 kV (demontaż podrozdzielni) oraz pomieszczenia dyżurki elektryków w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2018-03-16 godz. 12:00 pdf-icon
FL/KR/127/2018 Remont rurociągów i zabudowa układów pomiarowych przepływu na instalacji wody zdemineralizowanej po ciągach wymienników jonitowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 14.03.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-03-16 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/135/2018 Modernizacja zabezpieczeń elektrycznych generatora TG-2 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza

Aktualizacja nr 1 z dnia 21.02.2018 r. – Poprawiony Załącznik nr 1 do SIWZ, tym samym zmienia się treść Załącznika nr 1 Projektu Umowy
Aktualizacja nr 2 z dnia 23.02.2018 r.:
Zmiana terminu wizji na 01.03.2018 r. godz. 09:00 (uprasza się o zmianę daty w Załączniku nr 4).
Zmiana terminu składania ofert na 05-03-2018 r. godz. 12:00.
Aktualizacja nr 3 z dnia 2.03.2018 r.:
Zmiana terminu składania ofert na 8.03.2018 r. godz. 12:00
Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 4 z dnia 5.03.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 5 z dnia 7.03.2018 r.:
1. Zmiana terminu składania ofert na 13.03.2018 r. godz. 12:00
2. Termin realizacji zadania nie może być taki sam jak termin zakończenia remontu TG-2 (31-07-2018), gdyż w zakresie remontu TG-2 jest 3-dniowy ruch próbny i dlatego wcześniej musi być zakończona realizacja zabezpieczeń TG-2. Zastrzegamy, że zabezpieczenie musi być uruchomione do maksimum 27-07-2018.
2018-03-13 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/143/2018 Rewizja główna kolektora A wraz z realizacją zaleceń UDT
Aktualizacja nr 1 z dnia 23.02.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 7.03.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
2018-03-13 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/009/2018 Modernizacja chłodnic oleju elektroizolacyjnego w transformatorze blokowym 10,5/110 kV nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana terminu składania ofert, zmiana terminu planowanego wykonania zadania oraz pytania i odpowiedzi
2018-03-20 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/800/2017 Remont torów i rozjazdów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza

AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 21-02-2018r.
1.Termin wizji lokalnej 27-02-2018r. godz. 09:00.
2.Nowy terminy składania ofert -01-03-2018r. godz. 12:00.
2018-02-22 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/092/2018 Remont chłodni kominowej nr 2
Aktualizacja 1 z dnia 21.02.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-02-26 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/BL/011/2018 Remont zbiornika magazynowego ługu sodowego nr 1, nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – zmiana w zakresie prac
2018-03-06 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/010/2018 Remont zwężki komina ceramicznego nr 1 i słupów żelbetowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2018-03-06 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/BL/007/2018 Remont kotła OP-120 nr 6 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 z dnia 16.02.2018 r. – Ptrania i odpowiedzi
2018-03-06 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/051/2018 Zabudowa ciągłego pomiaru fizyko-chemicznego parametrów wody i pary w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja nr 1 z dnia 07.02.2018 r. – Nowy termin składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 09.02.2018 r. – Nowy termin składania ofert, informacje.
Aktualizacja nr 3 z dnia 14.02.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
2018-02-23 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/112/2018 Prace czyszczeniowe urządzeń turbodmuchawy typu T30-90/K7000 zainstalowanych na WYDZIALE MASZYNOWYM w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej 2018-02-15 godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/116/2018 Remont lejów zsypowych pod wywrotnicą wraz ze stołem półki węglowej
Aktualizacja 1 z dnia 13.02.2018 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 14.02.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-02-22 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/096/2018 Remont budynku pompowni spłucznej nr 1 2018-02-16 godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/095/2018 Modernizacja wtrysków na schładzaczach kotła K1 2018-02-12 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/BL/008/2018 Remont chłodni kominowej nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2018-02-06 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/076/2018 Remont pomp wody chłodzącej wraz z silnikami
Aktualizacja nr 1 z dnia 30.01.2018 r. – zmiana treści SIWZ
2018-02-12 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/066/2018 Remont skraplacza turbogeneratora nr 2
Aktualizacja nr 1 z dnia 26.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-02-09 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/BL/006/2018 Remont podgrzewacza niskociśnieniowego i próżniowego turbiny nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja nr 2 – zmiana terminu składania ofert
2018-02-28 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/024/2018 Prace czyszczeniowe w Oddziale Ruchu Kotłów 2018-01-23 godz. 10:00 pdf-icon
FL/BL/005/2018 Remont części wysokoprężnej WP i generatora turbogeneratora nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Odpowiedzi na pytania
Aktualizacja nr 2 – Zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 3 – Zmiana terminu wnoszenia wadium
2018-02-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/794/2017 Modernizacja wtrysków na schładzaczach kotła K2
Aktualizacja 1 z dnia 10.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi
2018-01-11 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/120/2017 Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych: chłodnic wyparów, podgrzewaczy niskiego i wysokiego ciśnienia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 10.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert.
2018-01-15 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/119/2017 Budowa specjalistycznych rusztowań na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2017-12-28 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/731/2017 Remont kapitalny turbogeneratora TG-2
Aktualizacja 1 z dnia 20.12.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert i treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 20.12.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 22.12.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 4 z dnia 04.01.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 5 z dnia 05.01.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 6 z dnia 10.01.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 7 z dnia 11.01.2018 r. – Pytania i odpowiedzi
2018-01-12 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/118/2017 Remont kapitalny Turbodmuchawy TD 6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 15.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 25.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert.
Aktualizacja nr 3 z dnia 29.01.2018 r. – pytania i odpowiedzi.
2018-02-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/749/2017 Dostawa części zamiennych do remontu młynów MWK16
Aktualizacja 1 z dnia 11.12.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-12-14 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/709/2017 Wymiana napędów kolektorowych zasuw parowych oraz wodnych dla kotłów nr 2 i nr 1 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2017-12-14 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/620/2017 Prace termoizolacyjne, antykorozja, budowa rusztowań przy urządzeniach i instalacjach kotłowni w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o. 2017-12-06 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/735/2017 Wymiana okien w stacji GSE11 na poziomie wyłączników 2017-12-05 godz. 10:00 pdf-icon
FL/BL/004/2018 Ochrona przeciwpożarowa w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-12-11 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/711/2017 Monitoring CCTV instalacji TRT w ZW Nowa TAMEH POLSKA sp. z o.o. 2017-12-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/713/2017 Modernizacja komory odwodnień wody chłodzącej turbosprężarek
Aktualizacja Nr 1 z dnia 30.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-12-01 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/707/2017 Dostawa, montaż i uruchomienie analizatora węgla/wodoru/siarki 2017-11-29 godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/687/2017 Usługa spychaczem na składowisku węgla w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja Nr 1 z dnia 30.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-12-01 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/116/2017 Remont rurociągów wody surowej w hali Turbogeneratorów wg projektów BIPROSTAL nr 131804 i 131805 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 29.11.2017r. – Pytania i odpowiedzi.
2017-11-30 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL//BL/002/2018 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych przy urządzeniach transportu bliskiego w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr. 1 treści SIWZ
2017-11-28 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL//BL/001/2018 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych urządzeń cieplno-mechanicznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr. 1 treści SIWZ
Akrualizacja Nr. 2 treści SIWZ – zmiana terminu składania ofert
2017-11-28 godz. 14:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/576/2017 Rekrutacja na stanowiska produkcyjne w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej. 2017-11-24 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/686/2017 Opracowanie projektu naprawy oraz wykonanie naprawy stropu 2017-11-24 godz. 10:00 pdf-icon
FL/BL/003/2018 Remont urządzeń pomocniczych turbozespołów, kotłów parowych oraz instalacji demineralizacji i kolektorów pary w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr.1 treści SIWZ – Zmiana daty wizji lokalnej
2017-11-28 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/672/2017 Wymiana GZR i OZR wody zasilającej na K6
Aktualizacja Nr 1 z dnia 16.11.2017 – Pytania i odpowiedzi
2017-11-22 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/631/2017 Remont kapitalny kotła OPG-230 nr 2 wraz z urządzeniami pomocniczymi.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 16.11.2017 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 17.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 3 z dnia 20.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 4 z dnia 21.11.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 5 z dnia 27.11.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-11-28 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/114/2017 Dostawa zasuw DN600 i DN800 dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2017-10-30 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/619/2017 Monitoring CCTV instalacji TRT w ZW Nowa TAMEH Polska sp. z o.o.
Aktualizacja nr 1 z dnia 31-10-2017
Nowe, ważne terminy!!!
AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 07-11-2017r. – Pytania i odpowiedzi
UNIEWAŻNIENIE
2017-11-08 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/016/2017 Remont pompy wody zasilającej nr 1 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-10-25 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/113/2017 Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 05-10-2017 – „Informacja dla oferentów”
2017-10-11 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/112/2017 Remont i przygotowanie do rewizji wewnętrznej UDT podgrzewacza wysokiego ciśnienia PWC 3F, oraz chłodnic wyparów 2E, 2G, 2J w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 10.10.2017 r. – Pytania i odpowiedzi.
2017-10-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/111/2017 Wymiana napędów odłączników szynowych w rozdzielnicy RGS sekcja I, II, III, IV, łącznie 8 cel w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2017-10-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/104/2017 Remont pomieszczeń socjalnych obszar KWW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2017-10-06 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/109/2017 Remont bieżący pompy zasilającej EPZ 11 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 29.09.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-10-04 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/107/2017 Remont zachodniej ściany hali kotłowni w rejonie kotła nr 8 wraz z demontażem obiektów w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 28.09.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
2017-10-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/110/2017 Remont kapitalny Turbodmuchawy TD 6 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 18.09.2017 r.
Aktualizacja nr 2 z dnia 11.10.2017 r.
Aktualizacja nr 3 z dnia 11.10.2017 r.
UWAGA! Przetarg unieważniony.
2017-10-16 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/541/2017 Remont układu chłodzenia transformatorów TR3 i TR4 wraz z odszlamianiem i regeneracją oleju.
Aktualizacja nr 1 z dnia 19.09.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-09-22 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/102/2017 Remont zbiornika magazynowego wody zdemineralizowanej V-1000 m3 nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
UWAGA! Przetarg unieważniony
2017-09-26 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/106/2017 Rozbudowa zakładowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 15.09.2017 r. – przedłużenie terminu składania ofert
2017-09-22 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/533/2017 Dostawa zasuwy DN300 2017-09-08 godz. 14:00 pdf-icon
FL/EBL/015/2017 Montaż podpór instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-09-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/516/2017 Ocena stanu technicznego, naprawa i przekazanie pod UDT kolektora pary 2.2
Aktualizacja 1 z dnia 05.09.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 07.09.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
2017-09-11 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/101/2017 Remont instalacji filtrów 4 sztuk wraz z wymianą armatury oraz rury dopływowej do komór ścieków w CHOW wTAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 31.08.2017 r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 2 z dnia 1.09.2017 r. – Pytania i odpowiedzi.
2017-09-04 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/105/2017 Remont instalacji monitoringu emisji spalin do atmosfery na kominie nr 2 (kotły K-7, K-8)
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.”
2017-09-04 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/EBL/012/2017 Remont kapitalny silnika elektrycznego typu KV 9502, 1350kW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-09-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/EBL/014/2017 Remont poszycia dachowego w budynku kotłowni, maszynowni, demineralizacji i budynku administracji głównej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-09-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/EBL/013/2017 Remont instalacji wody chłodzącej pomiędzy chłodnią kominową nr 2 i nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana zakresu prac
2017-09-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/100/2017 Remont instalacji odpływowej z dachu hali kotłowni i remont dachu hali kotłowni w rejonie kotłów 1 – 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.” 2017-09-04 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/108/2017 Remont bieżący kotła parowego nr 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 2017-08-31 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/EBL/010/2017 Remont chłodni kominowej nr 3 wraz z instalacją pomocniczą w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Zmiana zakresu prac i odpowiedzi na pytania
Dodatkowy termin wizji lokalnej wyznaczono na: 05.09.2017 r. godz. 9:30
2017-09-26 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/490/2 Wymiana kryzy pomiarowej na rurociągu pary świeżej B 2017-08-23 godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/458/2017 Zabudowa grzejników CO w pomieszczeniach hali TS 2017-07-26 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/365/2017 Wymiana rozdzielni T-127d s III wraz z transformatorem i wprowadzeniem do układu automatyki SZR i systemu SYNDIS
Aktualizacja nr 1 z dnia 17.07.2017 r. – Zmiana HRF do Projektu Umowy
Aktualizacja nr 2 z dnia 17.07.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert na 20-07-2017 r. godz. 12:00
Aktualizacja nr 3 z dnia 18.07.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
2017-07-20 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/366/2017 Wymiana okien w stacji GSE1 na poziomie wyłączników (od strony maszynowni)
Aktualizacja nr 1 z dnia 7.07.2017 r.
Zapraszamy na wizję dn. 10.07.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00
2017-07-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/364/2017 Wymiana wyłączników transformatorów TR3, TR4 i wyłącznika sprzęgła A1 A2 w stacji GSE11
Aktualizacja nr 1 z dnia 10.07.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
2017-07-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/011/2017 Remont urządzeń i instalacji pomocniczych turbin w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 z dnia 7.07.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
2017-07-24 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/394/2017 Remont TD-3
Aktualizacja nr 1 z dnia 06.07.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 11.07.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-07-21 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/388/2017 Badanie i naprawa spoin na rurociągu dmuchu rezerwowego (RDR) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 2017-06-30 godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/357/2017 Modernizacja układu automatyki SZR rozdzielni T127f
Aktualizacja nr 1 z dnia 26-06-2017r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja nr 2 z dnia 27-06-2017r. – Pytania i odpowiedzi
2017-06-29 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/356/2017 Wymiana transformatora 6/0,4kV zasilającego sekcję I rozdzielni T127f
Aktualizacja nr 1 z dnia 26-06-2017r. – Pytania i odpowiedzi
2017-06-29 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/009/2017 Remont chłodni kominowej nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-07-14 godz. 13:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/367/2017 Wykonanie systemu kontroli dostępu do obiektów CHOW i Pompowni P4
Aktualizacja nr 1 z dnia 28-06-2017r. – Pytania i odpowiedzi
2017-06-30 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/341/2017 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. „Modernizacja TD-1, 2 i 3” w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Aktualizacja nr 1 z dnia 27.06.2017 r. – zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert
Aktualizacja nr 2 z dnia 04.07.2017 r. – komunikat (pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert)
2017-07-07 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/318/2017 Wymiana zaworów pneumatycznych z napędami i zaworów regulacyjnych na instalacji skroplin i pary do uszczelnień turbogeneratora nr 7
Aktualizacja 1 z dnia 06.06.2017 r.
W SIWZ wystąpił błąd w punkcie 11. Oferty należy składać 14.06.2017r.

Aktualizacja 2 z dnia 08.06.2017 r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja 3 z dnia 13.06.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert do dnia 21.06.2017r. godz. 12.00
2017-06-21 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/008/2017 Prace termoizolacyjne kocioł OP-120 nr 5 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
2017-06-30 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/007/2017 Remont kotła OP-120 nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja nr 1 – Pytania i odpowiedzi
2017-06-30 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/99/2017 Remont bieżący Baterii Wymienników Cieplnych I-IV w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 13.06.2017r. – przedłużenie terminu składania ofert
2017-06-19 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/98/2017 Remont kapitalny Turbogeneratora nr 5 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja nr 1 z dnia 19.06.2017 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 2 z dnia 20.06.2017 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 3 z dnia 21.06.2017 – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja nr 4 z dnia 21.06.2017 – Zmiana terminu składania ofert.
Aktualizacja nr 5 z dnia 27.06.2017 – Przedłużenie terminu składania ofert
Aktualizacja nr 6 z dnia 28.06.2017 – Pytania i odpowiedzi
2017-06-30 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/342/2017 Wymiana klapy zwrotnej fi 1200 do pompy wody chłodzącej nr 6 2017-06-12 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/320/2017 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie Turbosprężarek 2017-05-30 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/97/2017 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr FL/KR/97/2017 na przebudowę układu wody chłodzącej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja 1 z dnia 30.05.2017 r. – Zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 30.05.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 01.06.2017 r. – Pytania i odpowiedzi
2017-05-31 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/312/2017 Modernizacja rurociągów sprężonego powietrza TS-2 i TS-4
Aktualizacja 1 z dnia 23.05.2017 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 23.05.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-05-26 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/96/2017 Remont rurociągów pary 3 MPa w hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 11-05-2017r – pytania i odpowiedzi.
2017-05-19 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/277/2017 Ujednolicenie i wprowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. 2017-05-08 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/266/2017 Remont COR i COH
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 19-04-2017r.
2017-04-27 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/93/2017 Montaż układów pomiarowych przepływu wód procesowych w obszarach KWK i KWW
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
2017-05-09 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/265/2017 Remont pompy wody zasilającej nr 7 wraz z silnikiem
Aktualizacja 1 z dnia 19.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 1 z dnia 24.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu
Aktualizacja 3 z dnia 26.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-05-09 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/209/2017 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2017-04-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/255/2017 Ujednolicenie i wprowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. 2017-04-10 godz. 10.00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/94/2017 Modernizacja celek (10 sztuk) chłodni wentylatorowej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.” 2017-04-10 godz. 12.00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/247/2017 Remont pomp wody chłodzącej nr 1 i 6 wraz z silnikami
Aktualizacja 1 z dnia 11.04.2017 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 1 z dnia 11.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-04-21 godz. 10.00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/246/2017 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy TS
Aktualizacja 1 z dnia 06.04.2017 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 10.04.2017 r. – zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert
Aktualizacja 3 z dnia 12.04.2017 r. – pytania i odpowiedzi
2017-04-21 godz. 10.00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/210/2017 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej DN1200 przy pompach wody chłodzącej 2017-04-06 godz. 10.00 pdf-icon
FL/PN/196/2017 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie CO Huty, CO Koksowni, CO rejonu i CWU 2017-04-05 godz. 10.00 pdf-icon
FL/KR/91/2017 Remont rurociągu wody chłodzącej R2, R2A w tunelu i BP na estakadzie
w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 11.04.2017r. – Pytania i odpowiedzi.
Aktualizacja Nr 2 z dnia 13.04.2017r. – przedłużenie terminu składania ofert
2017-04-19 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/90/2017 Remont pompy wody zdekarbonizowanej W-18Px2 wraz z silnikiem w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 30.03.2017r. – Pytania i odpowiedzi
2017-04-04 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/207/2017 Modernizacja stacji redukcyjno schładzającej nr 12
Aktualizacja 1 z dnia 27.03.2017r. – zmiana terminu składania ofert
2017-04-07 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/0166/2017 Modernizacja oświetlenia nastawni cieplnej nr 1 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA nr 1 z dnia 23-03-2017 r. Zmiana terminu składania ofert 29-03-2017 r. godz. 12:00. Pytania i odpowiedzi.
AKTUALIZACJA nr 2 z dnia 27-03-2017 r. Pytania i odpowiedzi.
2017-03-27 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/184/2017 Modernizacja pomieszczenia magazynowego części zamiennych i złomu metali kolorowych 2017-03-30 godz. 10:00 pdf-icon
FL/KR/89/2017 Remont rurociągów pary 3 MPa w hali TG w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
UWAGA! Przetarg unieważniony.
2017-04-11 godz. 12:00
FL/KR/88/2017 Modernizacja zasilania trafo nr 3 P-49D z RPW do P-49Dw TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 27.03.2017r. – Pytania i odpowiedzi.
2017-03-29 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/87/2017 Modernizacja wyposażenia i wymiana dławika sprzęgła podłużnego nr 1 w RGS, cele 21 i 23 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 28.03.2017r. –Zmiana terminu składania ofert. Pytania i odpowiedzi.
2017-04-05 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/045/2017 Modernizacja zwałowarki ZOS-250 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 15-03-2017r.
1. Przedłużamy termin składania ofert do 24.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).
2. Zmiana zapisu w SIWZ pkt 1 ppkt 1.3 na : Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 10-03-2017r.
Przedłużamy termin składania ofert do 21.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).
2017-03-16 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/86/2017 Remont dachu transporterów węgla nr 8 i 9 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków 2017-03-27 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/81/2017 Remont okien w hali Turbodmuchaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków 2017-03-20 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/80/2017 Remont ściany akustycznej w hali Turbogeneratorów wraz z zabudową nowych drzwi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków 2017-03-20 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/086/2017 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodny z ustawą o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku 2017-03-07 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/0135/2017 Wymiana pomiarów poziomu popiołu dla obiektów kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2017-03-08 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/170/2017 Remont skraplacza turbogeneratora nr 3 2017-03-03 godz. 10:00 pdf-icon
FL/KR/79/2017 Budowa specjalistycznych rusztowań na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków 2017-03-08 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/EBL/006/2017 Zabezpieczenie antykorozyjne komina chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-03-08 godz. 13:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/022/2017 Wykonanie monitoringu obiektów kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 02-03-2017r.
Zmiana zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna pkt.12 Zmieniona jest ilość kamer:
Było:
• W kotłowni należy zainstalować 14 kamer szybkoobrotowych megapikselowych dzień/noc typ: NVIP-1DN6118SD
Winno być:
• W kotłowni należy zainstalować 15 kamer szybkoobrotowych megapikselowych dzień/noc typ: NVIP-1DN6118SD

AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 03-03-2017r.
Przedłużamy termin składania ofert do 14.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).

AKTUALIZACJA NR 3 z dnia 13-03-2017r.
Pytania i odpowiedzi.
2017-03-09 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/127/2017 Remont komory wlotowej dolnej I st. p.p. K3 2017-03-08 godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/117/2017 Remont taśmociągu S2 wraz z przekładnią 2017-03-15 godz. 10:00 pdf-icon
FL/EBL/005/2017 Czyszczenie misy chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
2017-02-24 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/021/2017 Modernizacja wag przenośników taśmowych S1 i S2 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 21-02-2017r.
Przedłużamy termin składania ofert do 03.03.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).
2017-02-27 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/71/2017 Wykonanie prac warsztatowych związanych z regeneracją i wykonaniem części do urządzeń zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja Nr 1 z dnia 21.02.2017r. – zmiana terminu składania ofert
2017-02-28 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/74/2017 Wykonanie przeglądów, konserwacji i dopuszczenie do pracy urządzeń transportu bliskiego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków 2017-02-23 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/78/2017 Wykonanie prac projektowych dla budowy stacji redukcyjnej o przepustowości 30 tys. mn3/h gazu ziemnego, na potrzeby zasilania Zakładu Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o. 2017-02-17 godz. 09:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/046/2017 Wymiana zaworów regulacyjnych z napędami w odgazowywaczu nr 6 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2017-02-17 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/007/2017 Wymiana transformatora 6/0,4 kV zasilającego rozdzielnię T-125 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
• AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 30-01-2017r.
Informujemy, że nowy termin wizji wyznaczony jest na 01.02.2017 r. godz. 09:00 pokój 313.
Przedłużamy termin składania ofert do 06.02.2017 r. godz. 12:00 (pokój 204).

• AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 02-02-2017r.
Pytania i odpowiedzi.

• AKTUALIZACJA NR 3 z dnia 03-02-2017r.
Pytania i odpowiedzi.
2017-02-02 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/003/2017 Remont kapitalny silnika elektrycznego typu SBDV 1512 r, 660 kW w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
2017-02-10 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/004/2017 Remont urządzeń i zabudowa aparatury kontrolnej turbogeneratora nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-01-25 godz. 13:00 pdf-iconpdf-icon
FL/EBL/002/2017 Remont komina wywiewnego chłodni kominowej nr 1, nr 3 i nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2017-01-31 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/001/2017 Remont pompy wody chłodzącej i pompy wody zasilającej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
AKTUALIZACJA nr 1 z dn. 10-01-2017 r.
Nowy termin składania ofert: 27-01-2017 r. do godz. 13:00
2017-01-20 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/775/2016 Modernizacja układu sterowania elektrofiltru kotła nr 4 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA nr 1 z dn. 10-01-2017 r.
Nowy termin wizji lokalnej ustala się na 12-01-2017 r. godz. 09:00.
2017-01-16 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/76/2016 Prace termoizolacyjne w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków 2016-12-29 r. godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/75/2016 Naprawy izolacji termicznej – ceramicznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków 2016-12-29 r. godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/73/2016 Wykonanie remontów bieżących, napraw i regeneracji silników elektrycznych wysokiego napięcia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr1 – zmiana terminu składania ofert
2017-01-05 r. godz. 10:00 pdf-icon
pdf-iconpdf-icon
FL/KR/72/2016 Wykonanie remontów bieżących, napraw i regeneracji silników elektrycznych niskiego napięcia zabudowanych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja nr1 – zmiana terminu składania ofert
2017-01-05 r. godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/015/2016 Remont podgrzewaczy wysokoprężnych turbogeneratora nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 2 – Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
2017-01-12 r. godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/678/2016 Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Aktualizacja Nr 1 z dnia 27.10.2016r.
UWAGA! Przetarg unieważniony
2016-11-03 r. godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/800/2016 Usługa opracowania i wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. 2016-12-12 godzi. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/70/2016 Prace ogólnobudowlane w obiektach TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_70_2016_ Prace ogólnobudowlane w obiektach TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków,
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_70_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_70_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_70_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr 1 – pytania i odpowiedzi
2016-12-16 r. godz. 10:00 pdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-icon
FL/KR/68/2016 Kotłownia – naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_68_2016_Kotłownia – naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_68_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_68_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_68_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
2016-12-21 r. godz. 10:00 pdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-icon
FL/KR/67/2016 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży elektrycznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_67_2016_Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży elektrycznej.
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_67_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_67_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_67_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
2016-12-21 r. godz. 10:00 pdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-icon
FL/KR/64/2016 Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży energetycznej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_64_2016_Świadczenie bieżących i awaryjnych usług remontowo-serwisowych branży energetycznej.
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_64_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_64_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_64_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert.
2016-12-21 r. godz. 10:00 pdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-icon
FL/KR/69/2016 Maszynownia,CHOW1, Obieg wody chłodzącej – naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
1. SIWZ:
• SIWZ_ FL_KR_69_2016_Maszynownia,CHOW1, Obieg wody chłodzącej, naprawy bieżące urządzeń mechaniczno-energetycznych.
2. Załączniki do SIWZ:
• Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna do SIWZ i Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 2 Formularz ofertowy do SIWZ_FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifik. oraz syt. ekonom. do SIWZ_FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 4 Wizja lokalna do SIWZ_FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o realizacji zamówień do SIWZ_FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy Potencjał Wykonawcy do SIWZ_FL_KR_69_2016,
3. Projekt Umowy i załączniki:
• Załącznik nr 7 – projekt Umowy FL_KR_69_2016
• Załącznik nr 1A Cennik robocizny i sprzętu do Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 2 Zlecenie Robocze,
• Załącznik nr 3 Karta Informacyjna o ilości wytworzonych odpadów do Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 4 Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochr środowiska _Kraków,
• Załącznik nr 5 Katalog Kar,
• Załącznik nr 6 Karta Oświadczeń Wykonawcy do Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr 7 Protokół odbioru,
• Załącznik nr 8 Warunki ubezpieczeń do Umowy FL_KR_69_2016,
• Załącznik nr10 – Zestawienie Zleceń Roboczych.
• Aktualizacja nr1 – pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert
2016-12-21 r. godz. 10:00 pdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-icon
pdf-icon
FL/EBL/014/2016 Remont urządzeń, instalacji i armatury wysokociśnieniowej maszynowni i kotłowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1 z dnia 15.12.2016 – Zmiana treści SIWZ
2016-12-21 r. godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/733/2016 Przystosowanie drabin i stromych zejść do standardów BHP w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-12-09 r. godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/732/2016 Wykonanie określenia nośności stropów, podestów, włazów i dachów wg wykazu w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-12-07 r. godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/710/2016 Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących turbodmuchaw 1, 2 ,3 2016-12-12 r. godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/709/2016 Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących rurociągów, SRS, zbiorników i wymienników 2016-12-12 r. godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/769/2016 Rewizja kolektora parowego 2.4 2016-12-06 r. godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/743/2016 Remont rurociągów wody chłodzącej do TS-3
Aktualizacja Nr 1 z dnia 22.11.2016r. Zmiana terminu składania ofert do 28.11.2016
2016-11-24 r. godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/65/2016 Rekonstrukcja magistrali pary świeżej 9 MPa w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o. 2016-11-22 r. godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/66/2016 Zapewnienie dostaw paliwa gazowego (LNG) do suszenia, rozruchu oraz pracy ciągłej dla kotła K8 w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.
„Aktualizacja Nr 1 z dnia 16.11.2016r. Zmiana terminu składania ofert”
„Aktualizacja Nr 2 z dnia 21.11.2016r. Pytania i odpowiedzi”
2016-11-22 r. godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-icon
FL/PN/734/2016 Remont hali CHOW w zakresie traktów komunikacyjnych i malowania ścian 2016-11-21 r. godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/705/2016 Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących turbosprężarek w ZW Nowa 2016-11-24 r. godz. 10:00 pdf-icon
FL/PN/714/2016 Remont kotła OPG-230 nr 4 wraz z elektrofiltrem EK4
Aktualizacja 1 z dnia 14.11.2016 r. – uzupełnienie specyfikacji technicznej
2016-11-24 r. godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
Nr FL/EBL/013/2016 Remont części wysokoprężnej WP i generatora turbogeneratora nr 4 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja Nr 1- Zmiana treści SIWZ
Aktualizacja Nr 2 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 3 – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja Nr 4 – Zmiana treści SIWZ
2016-12-06 r. godz. 13ºº pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/679/2016 Przeprowadzenie audytu certyfikującego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. 2016-11-08 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/EBL/012/2016 Remont chłodni kominowej nr 2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
„Aktualizacja Nr 1-zmiana treści SIWZ”
„Aktualizacji Nr 2- Pytania i odpowiedzi”
„Aktualizacji Nr 3- Pytania i odpowiedzi”
„Aktualizacji Nr 4- Pytania i odpowiedzi”
„Aktualizacji Nr 5- Pytania i odpowiedzi”
„Aktualizacji Nr 6- zmiana treści wzoru Umowy”
„Aktualizacji Nr 7- Pytania i odpowiedzi”
2016-11-24 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/011/2016 Remont kotła OP-120 nr 7 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu

Aktualizacji Nr 1- Pytania i odpowiedzi wraz z rysunkiem do postępowania przetargowego
Aktualizacji Nr 2- Pytania i odpowiedzi

2016-11-22 godz. 13:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/573/2016 Prace termoizolacyjne, antykorozja i budowa rusztowań przy urządzeniach i instalacjach kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-10-28 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/623/2016 Dostawa produktów systemu LOTO dla ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 13-10-2016 r. Pytania i odpowiedzi.
AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 13-10-2016 r. Pytania i odpowiedzi.
2016-10-17 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/KR/62/2016 Remont kapitalny Stacji redukcyjno-ochładzającej URO 3C w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja Nr 1 z dnia 19.10.2016 r. – Zmiana terminu składania ofert.
Aktualizacja Nr 2 z dnia 24.10.2016 r. – Pytania i odpowiedzi
2016-10-28 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/576/2016 Prace remontowe sukcesywne w zakresie napraw bieżących turbogeneratorów –Wydział Maszynowy w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 03-10-2016 r. Pytania i odpowiedzi.
2016-10-07 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/575/2016 Prace remontowe sukcesywne – naprawy bieżące pomp wirowych – ryczałt –Wydział Maszynowy w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-09-30 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/602/2016 Dostawa części zamiennych do remontu młynów MWK16 2016-10-04 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/52/2016 Czyszczenie przemysłowe urządzeń produkcyjnych i ochrony środowiska w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja Nr 1 z dnia 26.09.2016r. – zmiana terminu składania ofert
2016-10-10 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/574/2016 Prace termoizolacyjne, antykorozyjne i budowa rusztowań w wydziałach: Maszynowni i Gospodarki Wodnej w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-09-29
godz. 10:00
pdf-iconpdf-icon
FL/KR/61/2016 Remont turbogeneratora TG 3 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja Nr 1 z dnia 26.09.2016r. – wprowadzono zmiany do Załącznika 1A „Arkusz wyceny do specyfikacji technicznej”, który został zastąpiony Załącznikiem 1A_II wersja „Arkusz wyceny do specyfikacji technicznej”.
Aktualizacja Nr 2 z dnia 30.09.2016r. – Pytania i odpowiedzi do SIWZ i Specyfikacji technicznej.
Aktualizacja Nr 3 z dnia 30.09.2016r. – Pytania i odpowiedzi do Umowy.
Aktualizacja Nr 4 z dnia 05.10.2016r. – Pytania i odpowiedzi do SIWZ i Umowy. Zmiana terminu składania ofert.
• Aktualizacja nr 5 Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego FL-KR-61-2016,
2016-10-10 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/230/2016 Modernizacja turbodmuchaw TD-1, 2 i 3
Aktualizacja 1 dnia 16.08.2016 r. – komunikat 1
Aktualizacja 2 dnia 18.08.2016 r. – komunikat 2
Aktualizacja 3 dnia 23.08.2016 r. – komunikat 3
Aktualizacja 4 dnia 01.09.2016 r. – komunikat 4
2016-09-06 godz. 10:00 pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-icon
FL/PN/458/2016 Remont chłodni kominowej nr 1
Aktualizacja 1 z dnia 11.08.2016 r. – zmiana treści SIWZ
2016-08-29 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
pdf-icon
FL/KR/60/2016 d> Remont budowlany oddziału Gospodarki Wodnej w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.- 2 etap 2016-08-12 godz. 12:00 pdf-icon pdf-icon
pdf-icon
FL/KR/59/2016 Analiza ścieków przemysłowych odprowadzanych z Zakładu Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o.”. 2016-08-08 godz. 10:00 pdf-icon pdf-icon
pdf-icon
FL/KR/58/2016 Modernizacja systemu wizualizacji produkcji dla obszaru CHOW-1 i Stp-9 – przystosowanie aplikacji do zmian technologicznych w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o 2016-08-17 godz. 12:00 pdf-icon pdf-icon
pdf-icon
FL/PN/456/2016 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie Koksowni, CO Rejonu i układu ciepłej wody użytkowej w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-08-04 godz. 12:00 pdf-icon pdf-icon
FL/KR/57/2016 Remont oświetlenia górnego hali turbodmuchaw TD Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA sp. z o.o 2016-07-22 godz. 10:00 pdf-icon pdf-icon
pdf-icon
FL/PN/428/2016 Remont podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatorów TO-7 i TR-4 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-07-19 godz. 10:00 pdf-icon pdf-icon
FL/EBL/010/2016 Remont chłodni kominowej nr 2 i nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o. o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2016-07-25 godz. 13:00 pdf-icon pdf-icon
pdf-icon
FL/PN/443/2016 Wykonanie badań oraz napraw kol. 2.1 (I etap-maszynownia)
Aktualizacja 1 z dnia 08.07.2016 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 11.07.2016 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 11.07.2016 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 4 z dnia 11.07.2016 r. – zmiana terminu składania ofert
2016-07-13 godz. 10:00 pdf-icon pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/433/2016 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej fi 1200 (przy TS) Unieważnione
FL/KR/56/2016 „Remont budowlany obiektów oddziału Ruchu Elektrycznego w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków:
• Budynek Rozdzielni Głównej Siłowni,
• Podstacja P-49 d”.
2016-07-15 godz. 12:00 pdf-icon pdf-iconpdf-icon
FL/PN/433/2016 Wymiana 4 szt. przepustnic wody chłodzącej fi 1200 (przy TS) 2016-07-06 godz. 10:00 pdf-icon pdf-icon
FL/PN/364/2016 Wykonanie układu zasilania przepustnic dmuchu do WP nr 61, 62, 63 oraz przepustnic dmuchu rezerwowego 66, 67, 68, 91 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 05-07-2016 r.
Przedłużamy termin składania ofert do 12.07.2016 r. godz. 10:00.
2016-07-05 gdz. 10:00 pdf-icon pdf-icon
FL/PN/367/2016 Modernizacja układu automatyki SZR rozdzielni T-137b w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza

AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 04-07-2016 r.
Informujemy, że dodatkowy lub ponowny termin wizji wyznaczony jest na 05.07.2016 r. godz. 10:00.
Przedłużamy termin składania ofert do 12.07.2016 r. godz. 10:00.

2016-07-05 gdz. 10:00 pdf-icon pdf-icon
FL/PN/363/2016 Modernizacja zabezpieczeń elektroenergetycznych rozdzielni S-126 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza

AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 01-07-2016 r.
Informujemy, że dodatkowy lub ponowny termin wizji wyznaczony jest na 05.07.2016 r. godz. 09:00. Przedłużamy termin składania ofert do 12.07.2016 r. godz. 10:00.

AKTUALIZACJA NR 2 z dnia 05-07-2016 r. – Pytania i odpowiedzi

2016-07-05 godz. 10:00 pdf-icon pdf-icon
pdf-icon
FL/KR/55/2016 Budowa gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA – komunikat nr 4

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA – komunikat nr 5

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA – komunikat nr 6

2016-07-08 godz. 12:00 pdf-icon pdf-iconpdf-iconpdf-icon
pdf-iconpdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/009/2016 Remont kapitalny silnika elektrycznego typu KV 9502, 1350 kW w TAMEH POLSKA sp. z o. o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2016-06 -29 godz. 13:00 pdf-icon pdf-icon
FL/KR/54/2016 Remont budowlany oddziału Ruchu Kotłów w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków – II etap 2016-06 -22 godz. 12:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/EBL/008/2016 Remont smoczka parowego dwustopniowego typu II/1-3E w TAMEH POLSKA sp. z o. o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2016-06-22 godz. 13:00 pdf-icon pdf-icon
FL/PN/384/2016 Remont pompy wody chłodzącej nr 4 wraz z silnikiem 2016-06-17 godz. 10:00 pdf-icon pdf-icon
FL/EBL/007/2016 Remont pompy wody zasilającej i pompy wody obiegowej w TAMEH POLSKA sp. z o. o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 2016-06-29 godz. 13:00 pdf-icon pdf-icon
FL/PN/333/2016 Remont kapitalny turbogeneratora TG-3
Aktualizacja 1 z dnia 16.06.2016 r. – pytania i odpowiedzi
2016-06-20 godz. 10:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/PN/283/2016 Pomiary emisji substancji do powietrza w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Aktualizacja 1 z dnia 23.05.2016 r. – Przedłużenie składania ofert do 01.06.2016 r. godz. 12.00 
Aktualizacja 2 z dnia 24.05.2016 r. – Dodano Projekt Umowy jako Załącznik nr 7
2016-06-01 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon
FL/PN/353/2016 Modernizacja systemu detekcji CO (hala kotłowni + odwadniacze gazowe) w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-05-30 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/158/2016 Wykonanie pomiarów bilansowych Kotła Parowego OPG-230 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 20.05.2016 r. – Przedłużenie składania ofert do 01.06.2016 r. godz. 13.00 
Aktualizacja 2 z dnia 24.05.2016 r. – Pytania i odpowiedzi 
2016-06-01 godz. 13:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon
FL/PN/335/2016 Modernizacja pomieszczeń magazynowych
Aktualizacja 1 z dnia 03.06.2016 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 09.03.2016 r. – Pytania i odpowiedzi
2016-06-10 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon pdf-iconpdf-icon
FL/PN/266/2016 Modernizacja systemu ciągłego pomiaru emisji spalin KP1-KP6 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 16.05.2016 r. – Przedłużenie składania ofert do 27.05.2016 r. godz. 12.00 
Aktualizacja 2 z dnia 16.05.2016 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 18.05.2016 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 4 z dnia 20.05.2016 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 5 z dnia 20.05.2016 r. – Pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 6 z dnia 25.05.2016 r. – Przedłużenie składania ofert do 30.05.2016 r. godz. 12.00 
2016-05-30 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/PN/609/2015 Serwis i remonty dźwigów towarowo-osobowych w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-05-31 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/090/2016 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbosprężarek w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 11.05.2016 r. – Przedłużenie składania ofert do 20.05.2016 r. godz. 12.00 
2016-05-20 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/324/2016 Wymiana rurociągu CO na zasilaniu i powrocie (przy SP3)
Aktualizacja 1 z dnia 13.05.2016 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 2 z dnia 18.05.2016 r. – pytania i odpowiedzi
2016-05-20 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/PN/319/2016 Remont akcelatora nr 4
Aktualizacja 1 z dnia 09.05.2016 r. – zmiana treści SIWZ
2016-05-18 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon pdf-iconpdf-icon
FL/KR/50/2016 Remont budowlany obiektów oddziału Maszynowni w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków 2016-05-19 godz. 12:00 pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/PN/267/2016 Remont kapitalny turbosprężarki TS-3
Aktualizacja 1 z dnia 11.05.2016 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 16.05.2016 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 18.05.2016 r. – zmiana treści SIWZ
Aktualizacja 3 z dnia 16.05.2016 r. – pytania i odpowiedzi
2016-05-25 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon pdf-iconpdf-icon pdf-icon
FL/PN/284/2016 Okresowa kontrola stanu technicznego, przydatności do użytkowania i estetyki obiektów budowlanych wraz z ich otoczeniem w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-05-13 godz. 13:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/286/2016 Remont kapitalny kotła parowego OPG-230 nr 5 w TAMEH POLSKA sp. z o.o. ZW NOWA w Dąbrowie Górniczej 2016-05-24 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/301/2016 Modernizacja instalacji CO w obiekcie TS (nastawnie i pomieszczenia socjalne) w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-05-09 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/241/2016 Wykonanie instalacji pomiarowej poziomu węgla w zasobnikach węgla na kotłach nr 3, 4, 5 2016-05-05 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/247/2016 Wymiana wkładów chłodnic międzystopniowych
Aktualizacja 1 z dnia 25.04.2016 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 2 z dnia 25.04.2016 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 27.04.2016 r. – zmiana terminu składania ofert
2016-05-09 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon pdf-iconpdf-iconpdf-icon
FL/EBL/005/2016 Remont podpór skrzyniowych typu 280AC zbiorników kwasowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w TAMEH POLSKA sp. z o. o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu
Aktualizacja 1 z dnia 19.04.2016 r. – zmiana ilości w zakresie prac
2016-05-10 godz. 13:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon
FL/PN/252/2016 Modernizacja systemu detekcji CO (hala kotłowni +odwadniacze gazowe w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 20.04.2016 r. – przedłużenie składania ofert do 29.04.2016 r. godz. 12.00
2016-04-29 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/262/2016 Weryfikacja raportu rocznego emisji CO2 w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Aktualizacja 1 z dnia 15.04.2016 r. – pytania i odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert do 20.04.2016 r. godz. 12.00
2016-04-20 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon
FL/PN/271/2016 Modernizacja klimatyzacji dla nastawni cieplnej nr 1 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-04-19 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/224/2016 Modernizacja instalacji CO w obiekcie TS (nastawnie i pomieszczenia socjalne) w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 15.04.2016 r. – przedłużenie składania ofert do 25.04.2016 r. godz. 12.00
UNIEWAŻNIONE
2016-04-25 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/238/2016 Czyszczenie kolektorów R1 oraz R2
Aktualizacja 1 z dnia 13.04.2016 r. – zmiana treści SIWZ
2016-04-18 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon
FL/PN/175/2016 Remont kanału kablowego od T-127F do wapnialni i pompowni ścieków agresywnych w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 13.04.2016 r. – przedłużenie składania ofert do 15.04.2016 r. godz. 12.00
2016-04-15 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/201/2016 Wykonanie układu zasilania systemów wizualizacji i sterowania turbodmuchaw TD1 i TD2 z zasilaczy napięcia gwarantowanego
w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 07.04.2016 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 11.04.2016 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 11.04.2016 r. – błędy merytoryczne w treści
Aktualizacja 4 z dnia 13.04.2016 r. – błąd w odpowiedzi na pytanie 12
,,Z jakich szaf zasilić w/w szafy dystrybucji i zasilacze VFI czy wymagana jest przeróbka istniejących szaf’’?
Odp.: Zasilania szafy dystrybucyjnej zostaną wyznaczone podczas realizacji zadania. W zakresie zlecenia będzie doposażenie pól.
2016-04-13 godz. 11:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/KR/48/2016 Modernizacja Turbodmuchawy nr 6 – Badania i pomiary korpusów Kompresora K-4250-41-2 w celu oceny kompresora do zwiększenia wydajności w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków
Aktualizacja 1 z dnia 11.04.2016 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 2 z dnia 13.04.2016 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 3 z dnia 13.04.2016 r. – pytania i odpowiedzi
Aktualizacja 4 z dnia 14.04.2016 r. – uaktualnienie zakresu i zmiana terminu
2016-04-19 godz. 13:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/PN/205/2016 Zabudowa systemu zapobiegającego powstawaniu nawisów węgla w zasobnikach węgla dla kotła nr 5 2016-04-14 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/231/2016 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. Budowa Turbiny Rozprężnej (TRT) w TAMEH POLSKA sp. z o.o. – ZW Nowa 2016-04-15 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/178/2016 Remont szybów wind w hali kotłowni w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 04.04.2016 r. – zmiana terminu składania ofert
2016-04-12 godz. 12:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/177/2016 Wykonanie zamkniętego układu chłodzenia dla próboodbiorników kotłowych
w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 04.04.2016 r. – zmiana terminu składania ofert
Aktualizacja 1 z dnia 04.04.2016 r. – pytania i odpowiedzi
2016-04-11 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon pdf-icon
FL/PN/197/2016 Remont układów ciepłowniczych COR i COH 2016-04-07 godz. 10:00 pdf-iconpdf-icon
FL/PN/206/2016 Budowa Turbiny Rozprężnej (TRT) w ZW Nowa
Aktualizacja 1 z dnia 12.04.2016 r. – komunikat 1
2016-04-22 godz. 12:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/PN/174/2016 Modernizacja klimatyzacji dla nastawni cieplnej nr 1 w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 04.04.2016 r. – zmiana terminu składania ofert
UWAGA! Przetarg unieważniony
2016-04-11 godz. 11:00 pdf-iconpdf-icon
FL/KR/47/2016 Remont budowlany oddziale Gospodarki Wodnej w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków 2016-04-12 godzi. 12:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/KR/46/2016 Remont budowlany oddziału Ruchu Elektrycznego w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków 2016-04-12 godzi. 12:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/KR/45/2016 Remont budowlany oddziału Ruchu Kotłów w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków 2016-04-12 godzi. 12:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/KR/44/2016  „Remont budowlany obiektów Logistyki  w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków” 2016-04-12 godzi. 12:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/PN/169/2016 Modernizacja budynku socjalnego CHOW zgodnie z projektem budowlanym 2016-04-05 godzi. 10:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/PN/156/2016 Usługa sprzątania obiektu w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
Aktualizacja 1 z dnia 16.03.2016 r. – do załącznika nr 2 obowiązkowo należy dołączyć „Koncepcję wykonania usługi”
Aktualizacja 2 z dnia 18.03.2016 r. – pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja projektu umowy o zapis w &6 Warunki realizacji przedmiotu umowy i dodanie do Załącznika nr 1 do Projektu Umowy Zestawienia powierzchni do sprzątania.
Aktualizacja 3 z dnia 22.03.2016 r. – pytania i odpowiedzi.
Prosimy zapoznać się z zapisami ostatnio zamieszczonego Projektu Umowy, oraz wydrukować i wypełnić Załącznik nr 2 składając ofertę. W Załączniku nr 2 (B dot. Zleceń) pkt  10 prosimy o wycenę roboczogodziny w wypadku odśnieżania powierzchni.
2016-03-23 godzi. 12:00 pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon pdf-icon
FL/PN/092/2016 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbodmuchaw
w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza
2016-03-21 godzi. 10:00 pdf-icon pdf-icon
FL/PN/091/2016 Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza 2016-03-21 godzi. 12:00 pdf-icon pdf-icon

t/uploads/przetarg-FL-PN-156-2016-aktualizacja-3.zip” target=”_blank”>pdf-iconFL/PN/092/2016Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbodmuchaw
w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2016-03-21 godzi. 10:00pdf-icon pdf-iconFL/PN/091/2016Wykonanie prac remontowych umożliwiających przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych przy udziale UDT w obrębie turbogeneratorów w ZW Nowa Dąbrowa Górnicza2016-03-21 godzi. 12:00pdf-icon pdf-icon